Thuật ngữ tin học

Trang chủ » Thuật ngữ tin học

Thuật ngữ website

* Semantic web (web ngữ nghĩa) Là sự mở rộng của web hiện nay theo chiều hướng phát triển thông tin có ngữ nghĩa rõ ràng, cho phép con người và máy tính có thể tương tác, làm việc được với nhau. Web này không chỉ để cho mục đích hiển thị thông tin đơn […]

July 28, 2015

Chi tiết »